10 octobre 2008

ixaya9 wor ino

ixaya9 wor ino

ixaya9 wor ino x zmana di nadja
acc7ar ghanak nsbar di donacct n'fana
nxzar sthitawin 3amas imanahna
3amas anagh thsagad 3amas anagh thaccna
wan yadjan damasram dithmasi yatnana
wasacc9in rabra9i d'yatwatan zgjana
wasacc9in issayman ghayamthan thiwacca
mayamo gha na9im nadar di ma7thadja
naccin 3ad 9a nattas marmi das nwana
marmi das nkharas anakar anabna
wllah imanamath naccin dimadadja
anamath di wathman naccin mamacc nadja
anamath xa thmorth nagh thani idhi nayma
zi thmorth imazighan arthamorth nssa7ra
wantaji bora3do adyadhaf zi bara
axzath gha wodayan minaggin di ghaza
9ad3an radi7anjin bal3an thamazyida
axzath gha wmarikan dil3ira9 diraza
wayaji borab7ar wayaji ya jana
wayaji thinadam thamorth tanhaza
ma yamo gha na9im gharas n'tan7aza
s'thralli yaghwanagh nata y9ata 7aja
thamorth n'yamsarman yarit 9a3 darwata
yacca thasgharth nagh so9artas n'rakrat
i7anjin warofin ora dhbatata
ta thiralli nzmana di nadja
wani wasyakhdiman adyini manaya
adhyini idanad wadji amanhara
adyini azadghath wadji mosaggasa
rab7ar rabda yahwar yogi adyarassa
badath xidan nwam witrajath thiwacca
thiralli gha dawar dagfasan tibar7ana


sam7athanagh khthira nigh cca nalghlat ath9adawam mara

Posté par ifarni à 18:59 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur ixaya9 wor ino

Nouveau commentaire