10 octobre 2008

لقُــودْ سْ نــَّاغْ

لقُــودْ سْ نــَّاغْ


جارْ ءوقاَرْطَاسْ تُّوذَاشْتْ ـ تْ ـ مَاسّي ذادّاَخَّــانْ
ءيحَانْــجَانْ ءاشَّاثنْ ـ سْ ـ يدْجْيانْ ـ تْ ـ حجَّان
ءوذايْـنْ ـ نْخَارْعَانْ واَثاَنْ يَاكْسِـي وَامْشــانْ
ءارازْمَانْ ءاقَمومْ ذاهْشَانْ ـ ذ ـ كّْحَانْجَارْ ءامَازْيانْ
يَاتْمَاراغ يَاتْبَاكـيـكّيضْ ذاكذامَّانْ نَّاسْ يَاحْمــانْ
ءاسْغُويوونْ ذوكـجَانَا ءيدُّونَاشْتْ ـ تْ ـ رَاغـَـانْ
ءارّاحْماثْ واثاَقّيمْ ـ ذَي ـ كومْشُومَا نـازْمـَانْ
رَاضِجْ ءاثَانْ يَعــثــاقْ ـ سْ ـ ثْــنَاقــيّتْ ـ نْ ـ وَامَـانْ
ءازّيدْجّــيزَانْ ءيواسُّورَا ـ تْ ـ واسُّورا ذيسَايْمـانْ
ـ سُو ـ قَارْطاسْ تمَاسي ضو هَارْواضْ تمَاتانْ
دَّونَـــاشْتْ ثْخَازَّارْ مَّارا داغْرَانْ عْمـَــانْ
بازْ ـ بازْ ءييحَانْجارانْ يَامُّوثانْ ـ سْ ـ رْغَاذرانْ
ثيمْغَارينْ ـ سْ ـ غويُّونتْ ـ سْ ـ رَاوْريوَانْــتْ ـ خي ـ مَاضْرانْ
را ذينّي يَاموثانْ ـ سْ ـ ثياسْتْ خْسَا دكَّانْ
ءاذوثــانْ ذاكوذايْ وانّي خَانَاغ يَاطغانْ
يَاشَّا ثَاسْغاثْ نَّاغ ـ سَا ـ ثزامَّارْ غَارَاسْ يدْجَّانْ
لْقودْسْ نَّاغ ءاذايَــاسْ نَازّادَْجْ جَارْ ثْمَاسِي ـ ذ ـ دَّخانْ
وَاخَّا يَاهوادْ خَانَاغ يَابَّـاشْـدْ ءومَاريكانْ
ـ سَا ـ جّاهْاذْ ناَرَابي نَاشّينْ وَانَاغ زَامَّانْ
كّينْ فوسْ ءاك فوسْ ءارَازُّونْ ءانَاغْ ءاخْرانْ
هَاذْمَانْ ثوذْرينْ ءانَّاغ ثيني توغَا يَابْنانْ
ءاشّينْ ثَاسْـــغاثْ نَّاغ ثاني توغَا يَاصْفانْ
حَاوْسَانْ ثَاموّثْ نَّاغ ثاني توغَا يَابْضــانْ
مَاني نَادّجَا نَاشّينْ وَاغاَنَاغ بوامْشـــان
مَاني توغَا كَانّيوْ ءينّي توغَا يَارْهانْ
مَاني يَادْجَّا وَاوارْ ـ زي ـ غَايَاظــهارْ شَّانْ
نيثني غَاسَانْ رْحَاقْ نَاشّينْ عاذ وربَـــــان
ءاخْمينّي وَانَــادْجِي ـ راَ ـ ناشّينْ ـ زَا ـ كيوْذانْ
مَايَامو ـ غَا ـ نَاقّيم ْرَابْدَ ا ـ غَا ـ ذوكـامـكَّــانْ
ـ سُو ـ قارطَاسْ تْمَاسّي واَنّي غَارْسَانْ يادْجَّانْ
نَاشّينْ َواَر ـ نْ ـ تَـاقنـِــيضْ ءارَابي ذامَقـرَانْ * * *
* * * * * * * *
الحسن المساوي


باريس يوم 15\10\01

Posté par ifarni à 19:00 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur لقُــودْ سْ نــَّاغْ

Nouveau commentaire