10 octobre 2008

ثََــارِيـفْــاشْـتْ

ثََــارِيـفْــاشْـتْ

مْغارَاغْدْ جَارْ ءيذُورارْ يَازُّاونْ تَاهَانْدَاشْـتْ
مْغارَاغدْ ذيتامارى ثوذاثْ تَّاناَقْسَاشْـتْ
راَذْمَازْري وَاثَاريغْ نْقَامَّاحْ ثَانَفْسَاشْــتْ
ثَودَّارثْ بْرَا رَاقْوارْ ثَاوَّأثْ تّيجَارَّاشْتْ
ءامْثَانّي ثَازَارْماتْ ءامثَانّي ثَفوسَاشْتْ
زَاكْرونْ تَّامَاعْراتْ ثْفـاوْتْ تّارَازّاَشْتْ
ثْفوشْتْ غارْ ءاتَغْري ءانَقْضَاعْ ثَحَاسَّاشْـتْ
مَاعليكْ رَاغْبَانْ ذايازْ ءاثَنْغَاغْ ـ سَا ـ ثْخَاذْمَاشْـتْ
طَاطْسَاغْ ـ خي ـ مَاطَّوانْ دُّارَاغ ـ سَا ـ ثْحَافَــشْــتْ
ءاخْريغْ ثَامّورثْ ءينو ـ غَا ـ ثمورْثْ تَّارومَاشْـتْ
يَاضَاغْ ءارُوضْ نْسَانْ نْدارغْ ـ رَا ـ تَّافوقَاشْـتْ
نْدَامّاَغْ ءاياَمَّا وَاروْيَاغْ ثَاريفَاشْــتْ
ءاتَاكَّاغْ ذَوكاخامْ ءامَاشْناوْ ثْخَــابَـاشْــتْ
ثَانّي يْتارْضَانْ راَيْزارْ تّاَقَّانْ ثَسَابْــنَـاشْـتْ
تْشَادَّى ءاحَازَّامْ تَّــايَارْ ثَسَــاداشْــتْ
ثْسيرتْ ـ نْ ـ وَاري ثَرَّادْ خَاسْ ثَاقَبَّــاشْـتْ
ثْفَتَّارْ ءاحَارْبيضْ ذوُحَارْحورْ ذيثَـبـْقَـشْــتْ
ءازْري نَّاسْ ذابوري ءامشْناوْ ثَراَفْــثـاشْتْ
ءاتَادَّراَذْ ذِيرَاهْنا وَشَاتاكْ ثَـــسَانــدَاشْـتْ
نْدَامَّاغْ ءايَماّ وَاروْيَاغْ ثَاريفاَشْـتْ
ءيوْياغْ لْمُوصيبا ثَافْغايي تَاجَانَّاشْـتْ
ثَــافْــغَايي تّيمَاسي ثَاكَّايي ثاذَارّاَشْــــتْ ...

باريس يوم 03/12/22

الحسن المساوي .

قصيدة من الديوان الجديد ( ءخَايَّاقْ ءوجانَّا ) المتواجد حاليا في جميع مكتبات الريف في هذا الشهر اتمنى ان ينال اعجاب الجميع وشكرا لكم....

Posté par ifarni à 18:58 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur ثََــارِيـفْــاشْـتْ

Nouveau commentaire